TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİNDE KADINLAR ATÖLYELERİNE KAVUŞTU.
img

TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİNDE KADINLAR ATÖLYELERİNE KAVUŞTU.

 Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Bulunan Tayvan Kültür Merkezi, Çalışmaları son hızla devam ediyor. Çalışmaların en önemlisi de Uyum Çalışma, Kapsamında, Kadınlara yapılan Çalışma Atolyesi.  Kadınlar, Uyum Çalışması Sürecinde haftanın Belirli günlerinde, Merkeze gelerek El sanatları Faaliyetinde bulunuyorlar. Yapılan Atolyeler en ince detay, İç dekoratör Mimarlar tarafından hazırlanılmış, Kadınların konforu ve yapılacak hizmet Uzak doğu detayıyla Taçlandırılmış. Uzun süre oturulunca ayak sorunu bile hesaplanmış. Tayvan’dan gelen gönüllüler, en ince detay, Çalışmalarını sergilemişler. Işıgın girişi,  meteryallerin, saklanış şekli eğitim verilecek tahta. Ve bir anda Dünyanın her hangi bir ülkesinde bulunan, girişimci kadınlarla sohbet, bilgi alış verişinde bulunabiliyorlar. Hatta bazen uzak doğu mutfagıyla ikramlada hizmet alabiliyorlar.  İlk atolye olarak başlayan, Çalışma,  Dogaka’nın Reyhanlı’da yapmış oldugu, Kadın projesiylede devam edeceği söyleniyor. Tayvan Kültür Merkezi Koordinatörü PROF. DR. CHIU CHEN YU yapmış olduğu açıklamada, Bir ülkenin ekonomik kalkınması için girişimcilik yapısı önem arz etmektedir. Girişimcilik; bir fırsatı algılayarak kar amacı güden yeni bir işletme kurma veya büyütme ve yeni bir mal veya hizmet ortaya çıkarma sürecidir. Buna En iyi örnek,

Kooperatiflerdir, belirli bir amaca ulaşabilmek için birbirine güvenen insanların tek başlarına yapamayacakları işleri veya birlikte yapılması daha yararlı olacak işleri maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma ile ekonomik güçlerini bir araya getirmeleri olarak tanımlanabilir.

Kadın işgücünün ekonomiye kazandırılması, kadınların sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi, kadın istihdamının artırılması amacıyla kadın girişimcilerin talepleri doğrultusunda , ‘Kadın Girişimi Üretim ve İşletme  yeni kadın kooperatiflerinin kurulması gerçekleştirilmiştir 

Bu ülke  ekonomisi için en önemli yapı taşlarından biri olan kooperatifçilik yapısı incelendiğinde kadın kooperatiflerinin sayısının az olduğu görülmektedir. Çalışmamızın örnek olayını oluşturan  yapılan son araştırmalara göre ,Türkiye’de benzeri bir kooperatif yapısının olmamasıdır. Kadın girişimcilerin sayısının artması için bu tür Kooperatifçilik fikri işbirliği düşüncesiyle ortaya çıkmış toplum temelli, demokratik özelliklere sahip olan, değişen koşullara çabucak uyum gösterebilen, katılımcı ilişki ağına sahip yerel ihtiyaçlara önem veren bir yapıdır. ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir

Kanunda  kurulan kooperatiflerde yardım ve dayanışma esastır.  Şöyle Kooperatifçiliğin tarihsel gelişimi incelendiğimde şunu gördüm, belirli dönemlerde çok ilerleme gösterirken, dönemin koşullarına ve politikalarına göre önemini bazen kaybettiği görülmektedir

Çalışmanın temel konularından biri olan kooperatifler belirli bir amaca ulaşabilmek için birbirine güvenen insanların tek başlarına yapamayacakları işleri veya birlikte yapılması daha yararlı olacak işleri maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma ile ekonomik güçlerini bir araya getirmeleri olarak tanımlanabilir .

Türkiye’deki kadın kooperatifleri incelendiğinde kadınlar tarafından ülkenizde  kırsal alanda kurulan ilk  bir proje kapsamında 

Ailelerine destek olmak ve yaşadıkları bölgede yaşam koşullarının daha iyi olması için bu kooperatifi kuran kadınlar sadece kooperatifi kurmakla kalmamış kendilerini geliştirmek için eğitimler düzenlemişlerdir. Bizde bu  proje kapsamlarından yola çıkarak, kadınlara istihdam sağlamak amacıyla, bu Atolyelere ihtiyaç olduğunu düşünerek, onlara her türlü konforu saglamayı da uygun gördük. Kısa zaman zarfında diğer Atolyelermizde hayata geçirelecek. Her türlü STK  ve Sanatçılara ihtiyaç kapsamında kapılarımızı açıcaz.  Bunun içinde Kanuni bürokratik işlemler devam ediyor. Reyhanlı Belediyesi Çalışan Arkadaşlar bize yapmış olduklar destek ve  her türlü hizmetden dolayı da başda Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hacıoglu beyefendiye ve personeline hem Ülkem hemde Tayvan Kültür Merkezi  olarak Teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bize bu imkanı saglayan Reyhanlı halkına da Teşekkür ederim.İlginizi Çekebilir