TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ MUCİZE YARATAMAYIZ AMA BİZ SPOR YAPIYORUZ.
img

TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ MUCİZE YARATAMAYIZ AMA BİZ SPOR YAPIYORUZ.

Spor Bir Milletin Gençlerinin O ülkeyi Ayakta Tutmasını Sağlar..

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Tayvan Kültür Merkezi, Çocuklara yapmış olduğu spor sahası, çocukların okul sonrası uğrak yeri. Sosyal uyum çerçevesinde. Gönüllü öğretmen gözcülüğünde yapılan spor aktiviteleri.  Diğer yardım kuruluşlarından olan çocuklarında  spor faaliyetlerini gerçekleştirmek için karşılıklı spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya başladı. Türk ve Suriye’li misafir çocuklarla kaynaşmayı sağlayan spor aktivitelerine  saglayan, projeler  için açıklama yapan, Tayvan Kültür Merkezi koordinatörü, PROF. Dr CHIU CHEN YU ; Fiziksel aktivite, çocukların gelişimlerini ve ileriki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri açısından en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Vücut yapıları, bebeklikten başlayarak çocukluk dönemi ile birlikte hareket ederek gelişir. Çocukluk döneminde edinilen olumlu ve olumsuz deneyimler ileriki yaşlarda kişiliğin ve karakterin oluşumunda etkili olduğu bilinmektedir.Fiziksel aktiviteler, belirli bir düzen ve program dâhilinde uygulandığı zaman hayatımızın değişmez bir alışkanlığı haline geldiğini göreceğiz. Düzenli ve planlı yapılan fiziksel aktivite, çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, kronik hastalıkların oluşumunun engellenmesinde ve hayat boyu yaşam kalitesinin artırılmasında önemli etkiler sağlamaktadır. Bu çalışmada çocuklarda fiziksel aktivitenin önemi çeşitli açılardan ele alınarak vurgulanmaya çalışılmıştır. sportif bilincin oluşmaması,Tesisleşmenin yetersizliği  gibi  temel  başlıklar  altında  değerlendirilebilir.  Bu  olumsuz  faktörlerin  ortadan  kaldırılmasıyla beraber  ailelerin yaklaşımı da  daha  olumlu  olacağı  düşünülmektedir. Ailelerin  kaygı  ve bu bakış açılarının  aksine, beden eğitimi  ve spor aktivitelerine  katılım; fiziksel  sağlık  ve gelişme  yönünün yanısıra istenilen bir kişilik oluşması ve olumlu  ruh sağlığı yönünden de  yararlı ve gerekli olduğu varsayılmaktadır. Çocuklar ve gençler açısından sporun fiziksel gelişime katkısının yanı sıra sosyal açıdan da yararı bilinmektedir. Sporla birlikte çevresini  tanıma,  iletişim kurma ve özgüven  artışı desteklenir. Toplum  içerisinde ve  sosyal  ortamda  kabul görme  artar. Psikolojik  açıdan kendini  kontrol edebilir. Bizim Amacımız saglıklı bireyler yetişmesine Destek olmak.İlginizi Çekebilir