TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ GÖNÜLLERE DOKUNMAKTIR.
img

TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ GÖNÜLLERE DOKUNMAKTIR.

Hatay’ın Reyhanlı İlçesinde bulunan Tayvan Kültür Merkezi son aşamaya geldi. Bütün bürokratik ve inşaat işlemleri son safhaya ulaştı.. Artık bundan sonra projeler birer birer  hayata geçmeye başladı.  Tayvan  Kültür Metkezi Koordinatörü PROF.DR. CHIU CHEN YU Kültür Merkezleri ile ilgili yapılan çalışmaları  için Şunları söyledi;   Önce  Mimarlıkla başlıyalım, anlatılan, aktaran, bilgi veren, etkileyen, etkilenen güçlü bir söylemdir. İnsanoğlu mimari araclığıyla düşüncelerini ve tasarım yapma yeteneğini görkemli ürünler vererek ortaya dökme fırsatı bulmuştur. Bu açıdan, mimarlık insan düşüncesinin ve kendine has üretiminin somutlaştığı bir yayındır diyebiliriz. Bir yere bir bina yaptığımızda o bina tıpkı yazı gibi bizim düşüncemizi temsil eden işlevsel bir üründür. Bir işe yarar ve yüzünde, duruşunda insan eliyle bilerek ya da bilmeden verilmiş bir ifade vardır - Bizler ister istemez o binlarla etkileşim halindeyizdir. Bir kitabı istersek okumayız, bir müziği dinlemeyiz ama mimariyi görür onun içinde yaşarız. Bilinen deyişle, bizler onu şekillendirirken, o da bizim yaşantımızı şekillendirir. Tarihin belli dönemlerini mimarlık üzerinden okuduğumuz gibi, kişisel deneyim olarak hepimiz mimarlıktan az ya da çok bir şeyler anlarız. Okuduğumuz kitaplar ruhumuzdadüşüncelerimizde ve dolayısıyla gündelik yaşamımızda bazı şeyleri değiştirir. Bizi saran ve içinde yaşadığımız mimarlık cümleleriyle dolu kent kitabı ile ise bilinçli ya da bilinçaltı düzeyinde çok daha güçlü bir etkileşim içinde olduğumuz tartışma götürmez Çünkü Kültürün vazgeçilmez ögesi olan mimari de çoğu zaman, insanın kendi gelişiminde kullandığı bir yöntem olan geçmişi değerlendirerek yeni bir ürün oluşturma yöntemini kullanır. Bu yöntem var olan değerlerin incelenerek yorum lanmasına dayanır. Bu nedenle kültürümüzün bir parçası olan ve geçmişte birer Kültür Merkezi olarak işlev veren Külliyeler başta olmak üzere mimari birikimimizin yeniden sorgulanması gerekmektedir. Çalışmanın Kapsamı Pek çok kişi tarafından Kültür Merkezi kavramı çeşitli biçimlerde algılanmakta ve tarif edilmektedir. Tüm sanatsal etkinlikleri ve taşıdığı değerlerle gündelik yaşam ortamına bağlı olan çok renkli, çok yönlü öğretiler ve  yanısıra sinemaların, sergi salonlarının, konsolosluk ve özel kuruluşların kültür merkezlerinin, kahvelerin, derneklerin, kitapçıların sıralandığı ve toplumun farklı kesiminden insanların biraraya geldiği, geçtiği Taksim civarı bölge olarak bir açıdan Kültür Merkezi olarak görülebilir. İkültür vadisi oluyor. Atölyeler ve Çalışma Salonları: Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği mekanlardır. Bu mekanlar, resim, heykel, seramik, el sanatları, fotoğrafçılık gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği atölyeler ile bale, folklor, müzik vb. çalışmaların yapıldığı salonlardır. Kafeterya: Giriş holü ve fuayelerle ilişkili ve kolay ulaşılabilir olması istenen mekanlardır. Açık ve kapalı oturma alanları, mutfak, depo gibi bölümleri içerir. Yönetim Mekanları: Kültür Merkezi nin işletmesi ve yönetimi için ayrılmış mekanlardır. Teknik Mekanlar: Kültür Merkezi binasının tümüne hizmet veren ısı merkezi, havalandırma merkezi, trafo ve jeneratör bölümü, ana tablo odası, kompresör odası, elektronik kontrol merkezi, kapalı devre TV bölümü, yangın ve güvenlik merkezi, çamaşırhane, bakım, onarım ve tamir atölyeleri, teknisyen odaları ve depolardan oluşmaktadır. Kültür merkezleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar: Farklı sınıflardaki kültür merkezlerinde temel ünite çok amaçlı salondur. Sınıflarına göre çok amaçlı salon ve bununla ilişkili mekanlar ile kültür merkezinde yer alan kültürel faaliyetlere yönelik kütüphane, müze, sergi salonu, galeri, çalışma salonu, atölye, stüdyo, derslikler, çok amaçlı salonla fiziksel olarak ilişkili olur. Bu mahalde, salon kapasitesine uygun yeterli sayıda oturma ünitesi ve vestiyer birimi yer alır. Giriş holü, fuaye ile ilişkili ön fuaye ya da sergileme mekanı olarak kullanılabilir. Kültür merkezinde yer alacak kütüphane biriminde, yetişkin ve çocuk okuma salonları, süreli yayınlar okuma salonu, görsel-işitsel materyal bölümü, ihtisas kitaplarına ayrılacak bölüm ile depolama ile ödünç verme bölümleri bulunur. Kültür merkezi bünyesinde yer alacak müze birimi; kalıcı teşhire yönelik salon, teşhir dışında kullanılan koleksiyon için depolar, bakım-onarım atölyeleri ile müze yönetimine ilişkin idari odaların bulunduğu mekanları içerir. Müze biriminin, güvenlik açısından kontrollü ayrı bir girişi olur. Kültür merkezi bünyesinde yer alacak sergi salonu veya galeri birimi, olarak hizmet veren Birimlerdir.İlginizi Çekebilir