Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

1. Sözleşmenin onaylanması
Rehber326 üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.
Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Üyelerimiz Sitemiz Üzerinde üyelikleri ile ilgili Mail ve sms ile bilgilendirilmeyi kabul eder.

 

2. Hizmetlerin Tanımı
Üyelik sözleşmesini onaylayan üyeler
Rehber326 da sunulan hizmetlerden faydalanabilirler.

 

3. Üyelik Sistemi
Rehber326 üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.
"Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

"Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre`nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Rehber326, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kullanıcının üyeliği gerektiren işlemleri yapabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem "login" olmak şeklinde de tanımlanır.

4. Üye`nin yükümlülükleri
Üye
Rehber326 dan yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Rehber326  servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, web ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve sitemizin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

Rehber326 tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple sitemizin sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan sitemizin sorumlu olmayacağını,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü sitemizin sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

Rehber326  servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Rehber326 tazminat talep etmemeyi,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde site yöneticilerinin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Yetkilerimiz
Yöneticiler herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Rehber326 geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelere veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.

Kullanıcı adı ve şifresi üye başvuru formu alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Rehber326 yöneticileri tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kefiyen süresiz olarak engelleyebilir.

Rehber326  kendi ürettiği ve/veya dışarı dan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Rehber326, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Rehber326’nın sorumlu olmadığını kabul eder.

İlerde doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Üyelik gerektirmeyen servisler zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Rehber326  ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üyelerin eklediği yazı ve resim içerikler uygun görülmediği takdirde haber vermeksizin silinebilir.