KHARON CEHENNEM KAYIKÇISI

KHARON CEHENNEM KAYIKÇISI

Kharon Cehennem Kayıkçısı; Hatay Antakya'da kayalara oyulmuş olan dev büsttür. St. Pierre Kilisesi'ne 200 metre mesafede kayalara oyulmuştur. Yunan mitolojisinde adı geçen Cehennem Kayıkçısı Charonion (Kharon) kabartması, Antiochus IV Epiphanes (M.Ö. 175 - 164) zamanından günümüze kadar gelmiştir.

Kharon kabartması ilk bakıldığında bir kadın başı gibi görünmektedir. Hatta baş kısmında düzgünce takılmış bir örtü benzeri oyuntu olup portre 4 metreye 1.5 metre boyutlarında bir insandır. Edinilen bilgilere göre Helenistik dönemde oyulmuş olan bu portre imparator Antiochos zamanında Antakya'da birçok insanın ölümüne neden olan veba salgını sırasında yapılmıştır. Birçok kişi hastalıktan öldükten sonra, Leios adında bir kahin, şehre bakan yüksek bir tepede büyük bir maskenin yapılmasını istiyor ve böyle bir kabartmanın yapılması kararlaştırılıyor. Geçen zamanla birlikte veba salgının durmasıyla mitolojide cehennem kayıkçısı olarak bilinen kaya kabartması tamamlanamadan yarım bırakılmıştır.

Kayalara oyulmuş olan Kharon portresinin yüzü kuzeye dönüktür ve tüm Antakya şehrini görmektedir. Rivayete göre kabartmanın üzerinde ölüm ile ilgili sözler varmış ancak, bu sözler günümüze kadar gelemeyip tahrip olmuş. Bir söylentiye göre bu sözlerden biri de "Benim servetim ayaklarımın altındadır." olduğudur. Bu yazı nedeniyle kabartmanın altı kısmı hazine avcıları tarafından defalarca kazılmış, ancak burada servet kelimesi ile anlatılmak istenenin maddi bir servet değil büstün baktığı Antakya şehri olduğu kanısına varılmıştır.