TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ DÜNYA ÇAPINDA ORGANİZASYONLARA KAPILARINI AÇTI
img

TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ DÜNYA ÇAPINDA ORGANİZASYONLARA KAPILARINI AÇTI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan. Tayvan Kültür Merkezi, Ulusal Uluslararsı organizasyonlarına Ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünya çapında çeşitli   Projelere imza atan organizasyonlar. Farklı  projelerlede Tayvan Kültür Merkezinde yer almak . İstiyorlar.  Bu organizasyonların Amacı: önemli dünya çapındaki mültecileri korumak için yapılan uluslararası hareketleri düzenlemek, liderlik etmek ve mülteci sorunlarını çözmekle mültecilerin haklarını ve refahını  herkesin sığınma talebi, diğer bir devlette güvenli bir şekilde barınma ve gönüllü olarak eve dönebilme haklarını korumak için mücadele verir.

Aynı zamanda mültecilere başka bir ülkeye yerleşmekte veya ülkelerine dönmekte yardım ederek, onların kötü durumlarına kalıcı bir

insan haklarının korunmasında ve tartışmaların barışçı bir şekilde çözülmesinde etken olan koşulların yaratılması için, devletler ve diğer kurumları destekleyerek, zorla yerinden edilme vakalarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu

doğrultuda kendi ülkelerine dönmekte olan mültecilerin yeniden kaynaşmalarını güçlendirmek arayışında olup, mülteci yaratan olayların tekrarlanmasını önlemektedir. ırk, din, politik düşünce ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve tarafsız bir şekilde mültecilere ve diğer insanlara ihtiyaçları doğrultusunda koruma ve yardım sağlamaktadır. bütün faaliyetleri arasında en çok çocukların ihtiyaçlarını karşılama ve kadın eşitliğini yükseltme çabası içindedir.

mültecileri korumak ve onların sorunlarına çözüm bulmak 

mültecilerin hayatlarını etkileyecek kararları alırken, onların fikirlerini alarak, katılım ilkesini benimsemektedir.

Bunlardan biri olan 

IOM ‘ un yetkilileri de Tayvan Kültür Merkezini ziyaret ederek  Tayvan Kültür Merkezi Koordinatörü Pr. Dr CHİU CHEN YU  beyefendiye bilgi verdiler. Kurumlarının Türkiye Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu, Türkiye’deki ofislerini ilk olarak Körfez Savaşı'nın ardından 1991 yılında açmıştır. IOM’nin Türkiye Cumhuriyeti’yle ortaklığı 2004 yılının Kasım ayında  IOM’ye üye statüsü verilmesiyle resmileşmiştir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun hazırlanmasının yanı sıra İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında kurulmasının desteklenmesi de dâhil olmak IOM ile Türkiye arasındaki ortaklık o tarihten bugüne devam etmiştir.

Bugün Türkiye'deki misyon 30. faaliyet yılında, göç konusunun tüm yönlerini ele alarak hükümetin göçü yönetme kapasitesini desteklemekte ve geliştirmektedir.

Başlangıçta dikkatini 1990'larda Iraklı mültecilerin yeniden yerleştirilmesine odaklayan IOM Türkiye, daha sonra 2011 yılında Van'daki yıkıcı depreme müdahale ile çalışmalarını acil müdahale programlarını içerecek şekilde genişletmiştir. Misyonun acil müdahale programları Suriye krizi ve Akdeniz krizinin başlamasıyla 2012 ve 2015'ten bu yana hızla büyümeye devam etmiştir.

IOM, kriz sırasında göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünün yanı sıra, misyon göçmen yardım programları, işgücü entegrasyonu ve göç yönetimi, göç ve sınır yönetimi ve araştırmaları ve göç hareketleri ile ilgili veri toplama da dâhil olmak üzere Türkiye Hükümeti ile göçün daha uzun vadeli etkisini ele almak için yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Bunlardan biri olan 

IOM Türkiye Bölge Ofisi’nin kapsamı yeniden yerleştirme programı kültürel oryantasyon, tıbbi kontroller ve üçüncü ülkelere uçuş düzenlemeleri yoluyla mültecileri yurtdışında yeniden yerleştirme sürecinde de önemli bir rol oynayacak şekilde büyümüştür.

Türkiye'de 25 yılı aşkın operasyonel tecrübeye sahip olan misyon şu anda küresel anlamda en büyüklerinden biridir ve Ankara'daki merkez ofisi ile İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve İzmir'deki alt ofislerinde ülke genelinde 1200 üzerinde çalışanı bulunmaktadır. 

Diğer bir kurum ise :

Bilgi Merkezleri (BİLMER), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) ortaklığında ILO Türkiye Ofisi tarafından uygulanan ve KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler( GKAS)  ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında kurulmaktadır.

BİLMER ofisleri ile kayıtlılıkla ilgili kurumların ( Belediyeler, esnaf sanatkarlar odaları birlikleri vs)  kapasiteleri güçlendirilerek, kayıt dışı Suriyeli ve Türk mikro işletmelerin ve çalışanlarının kayıtlı hale getirilmesi desteklenmektedir.

KfW Bankaları Grubu, Federal Birlik ve Eyaletlerin sahip olduğu bir kalkınma bankasıdır. KfW özellikle orta ölçekli işletmeler, iş kurma, çevre koruma, konut ekonomisi, alt yapı, eğitim teşviki, proje ile ihracat finansmanı ve kalkınma işbirliği alanında ekonomik, sosyal ve ekolojik hayat şartlarının sürdürülebilir olarak iyileştirilmesini desteklemektedir.

Alman Kalkınma Bankası Federal Hükümet’in talimatıyla Türkiye’yle mali işbirliği çerçevesinde kullanıma sunulan kredi ve finansmanların uygulanmasından sorumludur. Alman Kalkınma Bankası özellikle de Türkiye gibi gelişmiş eşik ülkelerde kendi imkânlarını giderek daha fazla kullanıma sunmaktadır.  Merkezimizi ziyaret eden

Aida Lindmeir- Proje Müdürü

Necla Uz Erdoğan – İstihdam Hizmetleri Uzmanı

Varol Dur- Sosyal Koruma Uzmanı Merkezimizde  çeşitli inceleme yaparak  Tayvan Kültür Merkezi Koordinatörü  Pr Dr CHİU CHEN YU dan bilgi Alışverişinde bulundular.    Pr Dr CHİU CHEN YU her iki organizasyonun Nezaket ziyaretlerinden dolayı kendilerine Teşekkür etti.


İlginizi Çekebilir