TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ GASTRONOMİ ALANINDA HİZMET VERECEK.
img

TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ GASTRONOMİ ALANINDA HİZMET VERECEK.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Tayvan Kültür Merkezi Gastronomi Mutfağıyla da hizmet vermeye başkayacak.  Sadece mutfak işlevi değil  Ayrıca tanıtım  Proğramı da  çekmeyi hedefliyor. Tayvan Kültür Merkezi Koordinatörü  PROF. DR. CHIU CHEN YU  Yapmış olduğu Açıklamada  Amacımız; Yerel yiyeceklerin gelişmesi ve yayılabilmesi için bir pazar ortaya çıkarabilen yöresel ürünler, turizm ürününü geliştirerek bu ürünlere güç kazandırmaktadır.yöresel gıda hazırlama sürecine katılmak için turistler özendirilerek ürünlere değer katılabilir ve turistlerin deneyimi ortaya çıkarılabilir.

Yerel ürünlerin özgünlüğü, özel bir alanda, belirli bir kültürde köklenmesiyle ve çoğunlukla tarihi derinlik, bilgi, beceri, yeme alışkanlığı ve başka gelenekleri kapsamaktadır ki bu özellikler yerel ürünleri çekici yapan, onların satışlarına etki eden öğelerin başında gelmektedir .

Yöresel kültürün turistler tarafından algılanmasında yerel yiyecekler ve içecekler mühim bir öğe olarak düşünülmektedir. Yerel mutfak öğelerinin kültürel unsurları varış yerleri için mühim çekicilik ve rekabet avantajları sağlayabilecektir. Turistlerin bu yerel yiyecek ve içeceklere tatil tecrübelerinin içinde yer vermesi varış yerlerinin gelecekte olumlu olarak anımsanabilmesinde önemli bir imaj avantajı oluşturabilecektir. yerel mutfakların, turizm varış yerlerinin sahip oldukları profilleri yükseltmekte, yeni fırsatlar ortaya çıkarmakta ve kalkınmalarına katkı sağlamak için fırsatlar sunmakta olduğunu ifade etmektedirler. Son senelerde yerel mutfakların destinasyon pazarlamasında kullanımı büyük önem arz etmektedir.

Varış yerleri, yöresel mutfakları değerlendirerek kendilerini potansiyel müşterilerinin gözünde farklılaştırabilmektedir. Fakat varış yerlerinin bunu gerçekleştirirken potansiyel müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini göz önünde bulundurması gerekmektedir Özellikle yerel - doğal yiyeceklerden haz duyan turistlerin, yerel - ulusal mutfaklara dair bilgi sahibi olmak ilgi alanlarına girmektedir. Yerel yiyecek olarak isimlendirilen ürünlere daha çok ödeme yapmaya hazır olan turistler, bu ürünlere ilişkin sahip oldukları bilginin harcama seviyelerini etkilediklerini ifade etmektedirler.Gerçekleştirdikleri araştırmada kişileri yöresel yiyeceklere yönlendiren güdüleri heyecan verici bir tecrübe, alışılagelenden kaçış, sağlık endişesi, kültürel deneyim, birliktelik, prestij ve duyulara hitap etmenleri altında toplamakta ve bu öğelerin yöresel yiyecek - içecekleri tercihte belirleyici öğeler olduğunu ifade etmektedirler.

Günden güne önemi artan ve turistlerin gelişen teknoloji sayesinde hakkında daha hızlı bilgiye erişebildiği yerel mutfak kültürleri, bölgeye seyahat gerçekleştirmek isteyen insanların ilgisini çekmektedir. Sosyal medya kanallarının artış göstermesi, paylaşımı yapılan yerel yemek fotoğrafları ve bunlara ilişkin gerçekleştirilen yorumlarda kişilerin bu hususta araştırma yapmasının ve bilgi edinmeye çalışmasının önemli nedenleri arasında bulunmaktadır.

Türk Mutfak Kültüründe Yöresel Mutfakların Önemi

Kültür ve yemek; beşeri bilimlerin belli başlı konseptleri olarak kabul edilmektedir. Kültürün, bulunduğu topluma biçim kazandıran bir unsur olduğu göz önünde bulundurulduğunda; yemek, kültürün özelliklerini ihtiva eden ve kültür ile doğrudan ilişkiye sahip olan bir konsepttir.

Bir bölgede yaşamını sürdüren kişilerin yemek kültürüne bakıldığında; bu kişilerin yaşamlarını devam ettirdikleri coğrafya, dinsel inanışları, sosyal ve ekonomik halleri vb. gibi hususlarda bilgi sahibi anlaşılabilmektedir. Tekrar aynı biçimde, soğuk bölgelerde vücut ısısını muhafaza etmek için bol gözlemlenebilmektedir  mutfaklarında yoğunlukla et ve hamur işleri bulunması, bulundukları bölge şartlarıyla açıklanabilmektedir. Yiyecek - içecekler, üretimi yapıldıkları bölgenin kültürel özelliğine göre sembolik bir değer taşımaktadır. Bu durumdan hareket ile yemek, aynı zamanda hem kültürü etkilemekte, hem de kültürden etkilenmektedir.

Yerel yemekler, yapıldıkları bölgenin kültürünün kimliği konumundadır. Yerel yemeklerin ana malzemesinin ne olduğu, söz konusu malzemenin hangi şartlarda sağlandığı, nasıl işlendiği, değerlendirilen pişirme yöntemleri, yemeğin hangi mevsim zamanında yendiği ve nasıl servisinin yapıldığı gibi pek çok etmen bölge bölge değişiklik gösterdiğinden dolayı özel olarak araştırılması zorunluluğunu doğurmaktadır .

Gastronomi

Gastronomi, içerisinde barındırdığı bütün bilimsel ve sanatsal öğelerle yiyecek - içeceklerin tarihi gelişim sürecinden başlayarak bütün özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılması,

Gastronomi; iyi düzenlenmiş, sağlığa uygun, hoş - lezzetli olan mutfak, yemek düzeni ve sistemidir.Gastronomi, yalnızca yiyecek ve içecek temelli olmamakta, aynı zamanda da yiyecek - içeceğin ne zaman, nerede, nasıl, neden yenildiğine, içildiğine odaklanan bir bilim olmaktadır. Gastronomi, belli ülke ve bölgelere ilişkin, mutfak geleneklerini - göreneklerini de içeren, iyi yiyecek yeme bilim ve sanatıdır.

Gastronomide amaç, muhtemel olan en iyi beslenmeyle kişinin korunması ve yaşamdan haz duyulmasının sağlanmasıdır. Yenilebilir bütün maddelerin hijyenik olabilen lakin sağlığa uygun olması gerekmeyen biçimde, en fazla damak ve göz zevkini amaç edinerek, yemeye hazır bir halde sofraya getirilmesine değin geçen süreç gastronominin alanında bulunmaktadır Yiyecek - içeceklerin hazırlanarak sunulması, bilindiğin ötesinde bir sanatı belirtmekte ve bu hal de gastronominin sanat yönünü yansıtmaktadır. Burada en önemli konu, gastronomi sanatının insanın var olmasından hâlihazıra değin uzanan bir yolculuk olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, insan gereksinimleri merdiveninin en alt basamağında yer alan yeme - içme olayı, sanatsal (gastronomik) bir yaklaşımla merdivenin en üst basamağına kadar çıkabilmektedir. Kişinin tüm duyu organlarına hitap edebilen gastronomi, estetik değerlerin tümünü yapısında barındırmaktadır. Yiyecek - içecekler; işitsel, görsel, tatsal ve lezzet güzellikleriyle ortaya serilmektedir. Bu sebeple yapılan her yemeğin tabağı ve sunumların bardağı; hemen hemen estetik ve güzellik endişeleriyle ortaya konmaya gayret edilmiş bir sanat eseri kapsamını ifade etmektedir. Bu kapsamda, ışık, gölge, renkler doğal kompozisyonlarını bulurken; kıvam ve aromalar ise bu esere ayrı bir ambiyans katarak toplamda bir ruhun meydana gelmesine katkıda bulunmaktadır.

Gastro Turist

Gastronomi turizminin gelişmesinde yöresel yiyecek. Çoğunlukla gelir ve eğitim düzeyi yüksek olan grupların, yerel tatları ve kültürü tecrübe etme istekleri sayesinde gastronomi turizmi gelişme göstermekte ve yaygınlaşmaktadır. Ayrıyeten toplumsal bir aktivite olarak nadir görülen yiyecek - içecekleri keşfetmek amacıyla çeşitli kültürlere, yurt içi ve yurt dışı varış yerlerine seyahat gerçekleştiren bu gruplar gastro turizm ve gastro turist kavramlarının meydana gelmesini sağlamaktadır. Bu hususta gastro turist kavramı, yalnızca yemek yemek amacıyla bulundukları ülkeden ya da ilden diğer bir ülkeye ya da ile gidebilecek boş zamana, yeterince maddi imkân ve arzuya sahip olan insanlar olarak  Türkiye ve Ortadoğunun yöresel lezzetlerine dikkat çekmek, gastronomi turizmi gelirlerinden yüksek bir pay elde edebilmesini sağlamak, şehir imajı ve kimliğine gastronomi açısından olumlu katkılar sağlamaktır.

Turizm içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan gastronomi turizmi türünün daha geniş kitleler tarafından bilinmesi için bu alana ilişkin çeşitli özgün çalışmaların artırılması gerekmektedir. Bu durum, yerel ve ulusal açıdan göz önünde bulundurulduğunda yöre halkına, ülke vatandaşlarına sosyolojik ve ekonomik yönden bir katkı sağlayacaktır. Gastronomi turizminin gelişmesinde önemli bir faktör olduğu düşünülen tanıtım faktörünün etkin bir şekilde kullanılmasıyla gastro turistlerin ilgisi daha çok kazanılacak ve ilgili gastronomi destinasyonları bu anlamda ön plana çıkacaktır. Gastronomi turizminde apayrı bir önem ifade eden yöresel mutfaklar, bir şehrin turizm imajına etki etmektedir. Yöresel mutfakların ulusal ve uluslararası platformlarda etkili ve verimli bir şekilde tanıtılmasıyla gastronomi destinasyonlarının gastronomi turizmi gelirlerinin ve gastro turist sayılarının artacağı tahmin edilmektedir.

Mutfak Kavramı

Evlerde fiziksel bir alan olarak, yiyecek - içeceklerin temizlendiği, hazırlandığı ve kimi zaman yenildiği bir yer olarak belirtilen mutfak, sadece evlerin bir bölümünü meydana getiren fiziksel alan olmamakta, aynı sürede ise kültürün bir parçası olarak insanların karşısına çıkmaktadır.İşletme boyutunda mutfak, her çeşit yiyeceğin hazırlanma işleminin yapıldığı, pişirildiği ve kimi zaman da işletmenin bünyesi gereği tüketildiği yer biçiminde açıklanabilmektedir.Bir  halk ve bölgeyle bütünleşmiş olan yiyeceğin hazırlanışında değerlendirilen malzemeler, pişirme, sunum ve tüketim metotlarının bir bileşimi olarak ifade etmektedirler.

Yöresel Mutfak

Bölge ve toplulukları daha yakından tanıyabilmek için gıda ürünleri ve mutfak özellikleri bir araç haline gelmiştir. Bu hal de son senelerde yiyecekleri, seyahat tecrübesinin git gide merkezine oturtmaya başlamıştır. gerçekleştirdiği araştırmada yiyeceklere olan bu artış gösteren ilginin, turistler için bir varış yerinin çekiciliğinin önemli bir bölümü ve güdüleyici bir anahtarı durumuna geldiğini ifade etmektedir.

Gastronomi turizmi kapsamında olabildiğince önemli yer tutan yöresel yiyecekler ve içecekler, ister gastronomi turizmi amaçlı olarak hareket etsin, isterse başka turizm çeşitleri kapsamında hareket etsin pek çok turistin dikkatini cezbetmekte ve turistlerin tercihlerine etki etmektedir. Bu tercihlerin yerel halk ve ekonomisi üstündeki etkileri bölgede mühim bir kazanç öğesi olabilmektedir.

Turizm pazarının git gide mühim bir kısmı haline gelen gastronomi turizmi içinde, yerel yiyecek - içeceklerin tüketlmesinin, turistleri ziyaret gerçekleştirdikleri yerlerin kültürüne yakınlaştırdığı bilinmektedir. Bundan dolayı varış yerleri, yerel yiyecek- içecekleri turizm ürünlerinin içine dâhil etmeye çalışmaktadır.

Turizmde önemli bir yeri bulunan yiyecek ve içecek deneyiminin, en önemli ilkelerinden birisi, Yöresel mutfak; yöreye has olan ürünlerle yerel adetlerin birleştirilmesi neticesi meydana gelen, yöre halkı tarafından kendine has yöntemlerle pişirilerek sunumu yapılacaktır.İlginizi Çekebilir