TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİNİN OLMAZSA OLMAZI LARA REYHANLIDA
img

TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİNİN OLMAZSA OLMAZI LARA REYHANLIDA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Tayvan Kültür Merkezi  Uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Dönem dönem Reyhanlı’da bulunan Tayvan Kültür merkezini ziyaret eden .  Tayvan Kültür Merkezinin yurrt dışı koordinatörlüğünü de yapan İş insanı Lara  29- 30 Ekim  günü  farklı ülkelerden Kadınları bir araya getirecek bir Aktiviteyi gerçekleştirecek. Lara   Şunları söyledi Dünya nüfusunun ve potansiyel işgücünün yaklaşık yarısını oluşturan ve karşılaştığı cinsiyet temelli engeller nedeniyle çalışma hayatının dışında kalan kadınların kendi işlerini kurarak ekonomiye katılımlarının artması işsizliği azaltmakta ve ekonomik büyümeyi önemli ölçüde desteklemektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkenizde de kadın girişimciliği, kadın istihdamı sorununun çözümünde önemli araçlardan birisi olarak görülmekte ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla çeşitli proje, program ve çalışmalar yürütülmektedir.

Kadınların girişimcilik süreçlerine yoğun olarak katılarak kalkınmaya ve dolayısıyla da ülke kalkınmasına katkı sağlamaları, girişimci kadınların yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara etkin çözümler üretilebilmesi ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı,  Reyhanlı  ilçesinde yaşayan kadınların; mevcut girişimcilik faaliyetlerini tespit etmek, kadınları girişimci olmaya yönlendiren faktörleri ortaya koymak, girişimcilik önündeki engelleri incelemek, girişimcilikte başarı ve başarısızlığa etki eden faktörleri belirlemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Araştırma  Çalışma sonucunda kurumsal engeller, gerekli finansmana ulaşamamak, sermaye eksikliği başarıyı azaltan değişkenlerdir. Kurumsal destek ve girişimci özellikleri ise başarıyı arttıran anlamlı ve etkili değişkenlerdir.; Ekonomik gelişmenin sağlanmasında ve toplumsal refahın arttırılmasında önemli bir etkiye sahip olan girişimcilik, risk alarak yeni bir iş kurup üretim yapma ve yenilik ile kurulan işletmeyi geliştirme sürecidir. Güçlü ve sağlam temelli bir ülke ekonomisinin şartlarından biride kıt kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak üretime dönüştürmektir. Bu durum dışa bağımlılığı azaltarak, sermayenin ülke içinde kalmasını ve yeni yatırımların önünün açılmasını sağlayacaktır. Bunu sağlayacak olan da üretim faktörlerinden bir tanesi de girişimcidir. Günümüzün hızla değişen ekonomik koşulları, kadınlarında ekonomik yaşamda güçlü yer edinmelerini sağlamış ve ücret karşılığında çalışan kadınların dışında kendi işini kuran kadın girişimci sayısında da artışı beraberinde getirmiştir. Kadının kendine özgü özellikleri ile ekonomik yaşam içinde olması oldukça önemli bir konudur. Fakat bazı sebeplerden dolayı kadınlar yeteri kadar piyasada kendine yer bulmakta zorlanmakta ve girişimci özelliklerini ortaya serememektedir. Oysa kadın girişimciye verilecek olan finansal, örgütsel, eğitsel vb. destekler sadece kadın girişimcilere değil; kadın girişimcilerin üretime yapacakları katkı ve yaratacakları istihdam oranı ile çevrelerine dolayısıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacakları açıktır. Bu çalışma, girişimciliğin giderek önem kazandığı ekonomik dünyada, Reyhanlı’da ’ kadın girişimciliği ve özellikleri, kadınları girişimci olmaya iten sebepler ve kadın girişimcilerin durumunu ele almayı amaçlamaktadır.İlginizi Çekebilir