TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİNE AR.GE. STRATEJİ DESTEĞİ
img

TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİNE AR.GE. STRATEJİ DESTEĞİ

Reyhanlı’da bulunan Tayvan Kültür Merkezi   Koordinatörü, PROF .DR.CHIU CHEN YU,Yapmış olduğu çalışmalarla  BM İnsanı Yardım kuruluşlarına  Ev sahipliği yapmaktadır.Tayvan kültür merkezi ve Reyhanlı Belediyesinin projeler kapsamında çeşitli yardım kuruluşlarıyla Çalışmalar yapan Kordinatör  CHIU CHEN YU ABM Örgütünün Uluslararası alanda kalıcı barışı sağlamak adına pek çok filozof, bilim insanı, politikacı ve birçok araştırmacı çalışmalar yapmış ve çaba göstermiştir. Bu çalışmalar ve çabalar somut anlamda ve kurumsal bir çatı altında önce Milletler Cemiyeti örgütü ve daha sonra Birleşmiş Milletler örgütü şeklinde bir forma dönüştürülerek sonuçlandırılmıştır. Ancak hem MC hem de BM ile her ne kadar görünürde “barış” amaçlanmış olsa da , amacın sistemin  yardım devamlılığı ve sisteme meşruiyet kazandırma girişimi olduğu görülmektedir. Bu açıdan, bu örgütlerin uluslararası sistem bağlamında da etkileri ve sonuçları olmuştur. Türkiye, kurucu üyelerinden biri olduğu Birleşmiş Milletler’e yönelik pro-aktif bir yaklaşım benimsemekte ve BM gündeminde bulunan tüm konulardaki çalışmalara olabildiğince aktif bir şekilde katkı sağlamaya çalışmakta; farklı grup ve örgütlere üyeliğinden de istifadeyle, gündemdeki konularda yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynamaya gayret etmektedir.

Son yıllarda  Hem bizlerin  hemde devlet erkanının yürüttüğü etkin insani diplomasi BM platformuna da yansımaktadır. ülkelere gıda yardımı şeklinde başlayan insani yardımlar, son on yılda kayda değer bir ivme kazanarak dünyanın birçok bölgesine yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik bakımından da çeşitlenerek, gıda dışında birçok alanı da kapsar hale gelmiştir. Bugün, insani yardımlarımıza uluslararası bir boyut da kazandırılmış ve bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirliğimiz arttırılmıştır. 

BM’ye her forumda ve her vesileyle katkıda bulunma arzusunda olan Türkiye, bir yandan uluslararası barış, güvenlik, istikrar ve refaha katkılarını artırmak, diğer yandan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilke ve değerlerin güçlendirilmesine yönelik çabalarını daha da ilerletmek. Bu BM’nin her alanındaki faaliyetlerine etkin ve etkili katkısını artırarak sürdüreceğiz.İlginizi Çekebilir