TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ İNSAN EĞİTİMLE DOĞMAZ AMA EĞİTİMLE YAŞAR.
img

TAYVAN KÜLTÜR MERKEZİ İNSAN EĞİTİMLE DOĞMAZ AMA EĞİTİMLE YAŞAR.

Hatay’ın Reyhanlı  ilçesinde bulunan Tayvan Kültür Merkezi Çocuk ve yetişkinlere uyum çalışmaları devam ediyor.  Reyhanlı,  Son yıllarda artan zorunlu göçlerdeki artış nedeniyle birçok mülteci ailenin çocuğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu çocukların yaşadıkları zorluklar kendi ülkelerinde öğrenim gören çocuklara oranla daha yüksektir Bu konuda gözlem şansı olanlar arasında en önemli gruplardan birisi de Tayvan Kültür Merkezi Koordinatörü ve çalışan gönüllüleri. Bu öğrencilerle vakit geçiren, sorunlarından haberdar olan ve eğitim sistemine hakim olan gönüllüler. Bu kapsamda ülkelerini terk etmek zorunda kalan öğrencilerin eğitimlerinde yaşadıkları sorunlar nelerdir?’ araştırma sorusunu geliştirmiştir. Sonrasında, katılımcıların cevap verebilecekleri, çalışmanın amacına uygun ve beyin fırtınası özelliği içeren sorular geliştirilmiştir.Aileleri zorunlu göç etmiş öğrencilerin eğitimde yaşadıkları sorunların birçok bileşeni olduğu için, bu sorunlar kapsamında, çözümler arıyarak. Destek çalışmaları devam etmektedir. ‘Suriyeli Çocukların  ve yetişkinlerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi , kapsamında uyum  sınıfları açılmıştır. Mülteci öğrenciler,  ve yetişkinlerin.  Eğitim seviyelerini  desteklemek ve  Boş zamanlarını değerlendirmeleri için imkanlar sağlanmaktadır. Eğitim bu sorunların en önemlilerinden bir tanesidir 

Göç eden öğrencilerin eğitim alanında akranlarına oranla daha çok uyum problemi yaşamaktadır Akranlarından farklı bir coğrafya ve kültürden geldikleri için iletişim problemi, akran zorbalığı ve dil yetersizliği gibi uyum problemleri göç eden mülteci öğrencilerin eğitimlerini olumsuz Dolayısıyla bu durum hem göç eden mülteci öğrencileri hem de birlikte eğitim gördükleri akranlarını da etkilemektedir.   Burada ki Amaç, farklı ülkeden gelmiş olan öğrencilerin iletişim becerilerini öğrendiği, farklı kültürleri tanıdığı, kendini gerçekleştirmeye yardımcı olduğu, desteklendiği ve bunları öğrendiği eğitim  sağlanmaktadır. Göçün getirdiği sıkıntılarla başa çıkmak için Eğitime ciddi ihtiyacı vardır.Eğitim ortamında başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri, uyum problemidir.Bu yüzden artan göçlerle beraber eğitim programlarında uyum çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi ve uyum ve eğitim sorunlarının araştırılması ülkesini terk etmek zorunda kalan mülteci öğrencilerin eğitim ortamını daha verimli hale getirebilmek için önemlidir. Tayvan Kültür Merkezi bu bilinçle Eğitime  Destek Çalışmaları Devam etmektedir.İlginizi Çekebilir