İSKENDERUN SAHİL KORDONU

İSKENDERUN SAHİL KORDONU

İlçemizin deniz kıyısı uzunluğu 29,6 km olup, batı bölümünü Akdeniz çevreler, doğusunda yüksekliği 2262 metreyi bulan Amanos Dağları, kuzeyinde Payas, Güneydoğusunda Belen, güneybatısında Arsuz İlçesi yer almaktadır. İlçemiz Amanos Dağlarının eteklerinde 5 km²’lik alan üzerinde kurulmuştur.

Körfezin gerdanlığı olarak anılan İskenderun; sahil kordonu bakımından özel bir statü kazanmıştır.